Δημόσιος τομέας, Κυβέρνηση, Οργανισμοί;

Στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, δαπανήθηκαν 120 710 094.31 € για την δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων, σύμφωνα με τα στοιχεία λίστας 148 έργων G.I.S του ΟΚΧΕ και από την οποία μάλιστα λείπουν σημαντικά έργα. Στην πληθώρα των έργων απουσιάζουν τα αυτονόητα όπως π.χ η δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού ψηφιακού (vector) χαρτογραφικού υποβάθρου π.χ κλίμακας 1:1.000 ή έστω 1:5.000 με τα όρια των αστικών περιοχών και τών οικισμών και 1:10.000 για τις αγροτικές περιοχές, που

 • Να προσφέρεται Δωρεάν σε όλους
 • Πάνω σε αυτό υποχρεωτικά όλοι (δημόσιο και ιδιώτες)
 • Να δημιουργούν και να συνθέτουν πρόσθετα δεδομένα & εφαρμογές

Ποιά είναι η κατάσταση; Χάος!
Αποσπασματικά και ανομοιογενή δεδομένα, με πολλαπλές αλληλοκαλύψεις, με απουσία κανόνων δημιουργίας, ασύμβατα μεταξύ τους, απουσία επικαιροποίησης με συνέπεια σχεδόν την πλήρη απαξίωση τους. Οι συνέπειες τέτοιων πρακτικών είναι ‘’… η αδιαφάνεια, η έλλειψη συμμετοχικής δημοκρατίας, η ταλαιπωρία των πολιτών, η αύξηση του κόστους για το κράτος, η μείωση της παραγωγικότητας … καθιστούν τους πολίτες δέσμιους αποφάσεων αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας, δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και υποθάλπουν τη διαφθορά …’’ ΕΘΕΓ:2/03/2-4-2012

Οι λόγοι πολλοί, ενδεικτικά και μόνο να αναφερθούν:

 • Η απουσία κεντρικής πολιτικής για τα γεωχωρικά δεδομένα.
 • Η απουσία της έννοιας 'σχέση κόστους – οφέλειας'.
 • Η αδιαφορία για τις αρνητικές επιπτώσεις στο κράτος και τους πολίτες.
 • Η λογική 'απορρόφησης' και όχι αξιοποίησης των κονδυλίων, η οποία στην πράξη κατέληγε στην εξυπερέτηση των ημετέρων.
 • Η λογική διαχείρισης των δημοσίων φορέων ως 'λάφυρα και φέουδα'.

Το αποτέλεσμα γνωστό.

 • Από το 2002 μιλούν για την Ηλεκτρονική πολεοδομία με τρία (3) έργα. Κατέληξε σε φιάσκο και σχεδόν 20 εκ. € χάθηκαν.
 • Ρυθμίζονται τα αυθαίρετα χωρίς να γνωρίζουν τις εκτός σχεδίου πολεοδομικές ρυθμίσεις και στο υπάρχον πρόβλημα δημιουργούν νέα.
 • Μιλούν στο τέως ΥΠ.ΑΝ. για Βιομηχανική πολιτική και Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΕ.ΠΕ.) και αγνούν ότι το τέως ΥΠΕΧΩΔΕ νυν ΥΠΕΚΑ έχει θεσμοθετήσει Πανελλαδικά, 700 περίπου βιομηχανικές ζώνες.
 • Μιλούν για πολιτικές περιβάλλοντος με δεδομένα προστατευόμενων ζωνών σε κλίμακας 1:100.000 και χωρίς μια εφαρμογή GIS ενημέρωσης των πολιτών.
 • Επιχειρούν αναπροσαρμογές Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων χωρίς να έχουν απεικονίσει τις ζώνες και χωρίς εργαλεία GIS λήψης αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, στις επανελλειμένες προτάσεις μας προς τα αρμόδια υπουργεία, για τα έτοιμα γεωχωρικά δεδομένα και εφαρμογές GIS που θα μπορούσαν να διατεθούν άμεσα στο δημόσιο και μέσω του διαδικτύου στους πολίτες, η Geovalues συνάντησε τοίχο σιωπής.

Πατήστε εδώ και δείτε εφαρμογές και δεδομένα.