Πελάτες

 

Στο πελατολόγιο της Geovalues, περιλαμβάνονται εκατοντάδες χρήστες των γεωχωρικών δεδομένων και εφαρμογών G.I.S.
Ενδεικτικά και μόνο, παρακάτω αναφαιρονται κάποιοι πελάτες απο  τον Ιδιωτικό τομέα, την Αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
 
 
CustomerLogos