Ποιοι Είμαστε

Geovalues: Η Κορυφαία εταιρεία στον τομέα των γεωχωρικών πληροφοριών για όλη την Ελλάδα…

H μοναδική εταιρεία γεωπληροφορικής στην Ελλάδα, που σχεδίασε και δημιούργησε εσωτερικά (in-house) με καθετοποιημένο τρόπο: Γεωχωρικά δεδομένα για όλη την χώρα στους τομείς της Χωροταξίας/Πολεοδομίας – των Αξιών Ακινήτων, των Κοινωνικών και Τεχνικών Υποδομών των Δήμων κλπ. Επίσης καινοτόμες web/mobile πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών, μέσω φιλικών, εύχρηστων εφαρμογών G.I.S. Όλα αυτά, τα πετύχαμε αξιοποιώντας το μεράκι, την ευφυΐα και ικανότητα των νέων Ελλήνων επιστημόνων… Πετύχαμε «Να φέρουμε όλη την Ελλάδα στα δάχτυλα του χεριού σας»!
banner

e-poleodomia.com

Γεωχωρική Πύλη καινοτόμων υπηρεσιών, για επαγγελματίες (Β2C) Με τις υπηρεσίες μας, «Φέραμε κάθε σημείο της Ελλάδας, στα δάχτυλα του χεριού σας» Το 2008 με την G.I.S. desktop εφαρμογή e-poleodomia™ αλλάξαμε τον τρόπο εργασίας. Το 2019 αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες δημιουργήσαμε τη web/mobile πύλη e-poleodomia.com, προσφέροντας σε όλους τους Μηχανικούς και γενικά στον τεχνικό κόσμο, την δυνατότητα να έχουν πληροφόρηση, με τρόπο άμεσο, έγκυρο, οικονομικά προσιτό και επαγγελματικά αξιοπρεπώς, για: Χρήσεις γης, Όρους δόμησης, Αντικειμενικές αξίες, Νομοθεσία, Νομολογία ΣτΕ, κλπ., για οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα… Να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους, με 3-4 «κλικ», στον υπολογιστή, tablet ή smartphone τους… Κάναμε πράξη, την διακηρυγμένη παραδοχή της ΕΥΓΕΠ, για την σημασία και αξία των χωρικών πληροφοριών!
banner

realestate.geovalues.gr

Η μοναδική πλατφόρμα καινοτόμων υπηρεσιών (Β2Β) Το απολύτως αναγκαίο «εργαλείο», για την αξιολόγηση και εκτίμηση ακινήτων Ο πολεοδομικός έλεγχος κάθε ακινήτου, Αντικειμενικές & Εμπορικές αξίες, η ποιότητα του Φυσικού & Κοινωνικού Περιβάλλοντος, των Τεχνικών Υποδομών, στην Γειτονιά του ακινήτου… Είναι τα ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ στοιχεία που χρειάζεστε, για την αξιολόγηση και εκτίμηση κάθε ακινήτου… ΦΥΣΙΚΑ, τα θέλετε άμεσα και με 2-3 «κλικ» στην οθόνη σας… Με χωρική ακρίβεια, αξιοπιστία και ΒΕΒΑΙΩΣ σε χαμηλή τιμή! Η πλατφόρμα e-poleodomia.com, σας προσφέρει τη λύση που χρειάζεστε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, για επιχειρήσεις με ανάγκες μαζικής αξιολόγησης ακινήτων - μέσω διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων (Β2Β) - υπάρχει λύση. Οι υπηρεσίες realestate.geovalues.gr & api.geovalues.gr!
banner

api.geovalues.gr

Η μοναδική πλατφόρμα καινοτόμων υπηρεσιών (Β2Β) Για την μαζική αξιολόγηση και εκτίμηση χαρτοφυλακίων ακινήτων Η μαζική εκτίμηση χαρτοφυλακίων χιλιάδων ακινήτων από Τράπεζες - Θεσμικούς επενδυτές, απαιτούν σύγχρονες, καινοτόμες λύσεις… Η υπηρεσία api.geovalues.gr, σας προσφέρει άμεσα και μετρήσιμα οφέλη, όπως: 1) Μαζικό Πολεοδομικό έλεγχο & επανέλεγχο (55-60 ακίνητα/sec. ή ~3.500 ακίνητα/min), για την αξιολόγιση και εκτίμηση των ακινήτων, 2) Πληροφόρηση άμεση, πλήρη, έγκυρη και τεκμηριωμένη, 3) 100% Ασφάλεια, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα και Βέλτιστη αξιοποίηση, πληροφοριακών συστημάτων, 4) 75%-99% Αύξηση παραγωγικότητας, 5) 40%-50% Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων 6) Και επιπλέον 60%-65% Εξοικονόμηση χρόνου και λειτουργικών δαπανών!
banner

Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2021-2023

Κρίσιμο «στοίχημα για τους μελετητές και την χώρα, που πρέπει να κερδηθεί» Γιατί, Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αναπτυξιακή προοπτική, αποτελούν τις 2 όψεις του ίδιου νομίσματος! Σε αυτή την κρίσιμη «καμπή» για την Χώρα, η Geovalues, η κορυφαία εταιρεία της χώρας στον τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθίσταται ο κρίσιμος και αναγκαίος «Αρωγός» σε αυτή την μάχη, με την διάθεση στους αναδόχους, των απαιτούμενων: 1) Γεωχωρικών Χωροταξικών/Πολεοδομικών δεδομένων και των υποδομών, στις περιοχές εκπόνησης των Ε.Π.Σ./Τ.Π.Σ., 2) Παράδοση, εντός 3-5 ημερών για κάθε Δήμο της χώρας, σε format .shp/.sqlite & ΕΓΣΑ'87, και 3) Την παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, κλπ. υπηρεσιών G.I.S.: Για την άμεση, τεχνικά άρτια & οικονομικά, εκπόνηση των Σταδίων των ΕΠΣ/ΤΠΣ
banner

GeopolisGIS.gr

Η καινοτόμος πλατφόρμα καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας κάθε Δήμου πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες της Πολιτικής, Υπηρεσιακής ηγεσίας και των Δημοτών «Όλα εν τάξει…» και στην θέση τους! είναι το «motto» μας για την Αυτοδιοίκηση. Η πλατφόρμα GeopolisGIS.gr προσφέρει: 1) Πλήρη έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών του κάθε Δήμου, 2) Αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, μέσω της κατακόρυφης αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων, 3) Μείωση λειτουργικών δαπανών του Δήμου, 4) Μείωση διοικητικών βαρών για πολίτες & επιχειρήσεις, 5) Ορθολογικό σχεδιασμό της οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, 6) Βέλτιστο τρόπο προστασίας του αστικού & περι-αστικού περιβάλλοντος, και τελικώς προσφέροντας, άλλη διάσταση στην επικοινωνία με επιχειρήσεις & δημότες τους!