Ζώνες χρήσεων ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ

 • 86.151 Ζώνες χρήσεων γης των ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ
 • Κατανεμημένες εντός οικιστικών περιοχών και ζώνες ρυθμίσεων στην ύπαιθρο (Εκτός σχεδίου)

Ταξινομημένες σε

 • 27 Βασικές Κατηγορίες (Ζώνες)
 • 750 Ειδικές χρήσεις (Σημειακές χρήσεις)
 • Αντιστοίχησή τους στα Νομικά πλαίσια χρήσεων γης 1987,2014, 2018 και συσχέτιση τους με τους
 • 22 Κλάδους/ Τομείς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), τις
 • 2.389 Υποκατηγορίες τους και τους
 • 4.798 Δραστηριότητες (ΚΑΔ)Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Β.Δ_14-1-1.png

Αρχαιολογικοί χώροι,

Μνημεία, Φυσικού κάλλους, Ιστορικοί τόποι κλπ

 1. Αρχαιολογικές ζώνες απολύτου προστασίας
 2. Αρχαιολογικές ζώνες με ειδικούς όρους δόμησης
 3. Αρχαιολογικές ζώνες, Μνημεία, χωρίς ειδικούς όρους δόμησης
 4. Μνημεία ζώνες προστασίας από ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κλπ
 5. Ιστορικοί τόποι
 6. Τόποι ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους
 • Άνω των 4.250 Οριοθετημένων Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων
 • Όροι και περιορισμοί δόμησης

Ζώνες Προστασίας Περιβάλλοντος – Προσαρμογή ανομειογενών ρυθμίσεων

Προσαρμογή των ανομειογενών ρυθμίσεων Ζωνών προστασίας του Φυσικού και Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

(Ζ.Ο.Ε, Αρχαιολογικοί χώροι, Ρέματα Natura κλπ.)

τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα όρια των τοπικών ρυθμίσεων των οικιστικών περιοχών

 • Όρια οικισμών και
 • Όρια Ρυμοτομικών σχεδίων
 • ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ μεταξύ τους και με ΖΟΕ- ΠΕΡΠΟ κλπ

Για την αποφυγή αλληλοκαλύψεων, λόγω διαφορετικής κλίμακας των χαρτογραφικών υποβάθρων

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Β.Δ_18-1-2-1024x664.png

Natura, Ρέματα, Υγροβιότοποι

 • Ζώνες Προστασίας Ποταμών – Λιμνών
 • Ζώνες προστασίας Υγροβιότοπων
 • Καταφύγια Άγριας Ζωής/ ΚΑΖ
 • Ζώνες προστασίας της Φύσης – Natura
 • Ζώνες προστασίας Οριοθετημένων Ρεμάτων
 • Ζώνες ρεμάτων Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος Αττικής
 • > 1.976 Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων
 • > 392 Ζώνες Προστασίας Ποταμών & Λιμνών
 • > 369 Υγροβιότοποι Απολύτου Προστασίας
 • > 121 Διάφορες Ζώνες Φυσικών Σχηματισμών
 • > 484 Ζώνες Προστασίας της Φύσης
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Β.Δ_19-1-1-1024x671.png