Η πληρότητα ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων Πανελλαδικής εμβέλειας καθώς και η πλατφόρμα GIS της Geovalues επέτρεψαν την δημιουργία καινοτόμων και απολύτως φιλικών εφαρμογών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών σε διάφορους τομείς και κλάδους. Ενδεικτικά κάποιες απο τις εφαρμογές μας

Πολεοδομικά δεδομένα για κάθε Πόλη & Οικισμό της χώρας. Δομημένη πληροφορία & τεκμηρίωση με τα επίσημα στοιχεία. (>137.000 ΦΕΚ, >200.000 Υπομνημάτων, >70.000 Raster χάρτες).
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.
Οι Ζώνες Αντικειμενικών και Εμπορικών Αξιών Ακινήτων εντός ή εκτός σχεδίου όλης της Χώρας πάνω σε ψηφιακούς χάρτες (ΕΓΣΑ 87).
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Πολεοδομικά δεδομένα & Αντικειμενικές Αξίες. Υποδομές, τεχνικού και κοινωνικού εξοπλισμού για κάθε Πόλη & Οικισμό της χώρας.
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία.
Βιομηχανικά, Επιχειρηματικά Πάρκα, Logistics κλπ, Θεσμοθετημένες Ζώνες εντός ή εκτός σχεδίου όλης της Χώρας.
Χωροταξικά Σχέδια των 12 Περιφερειών της Χώρας.
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας & το Χ.Σ της Π. Αττικής (Υπό έγκριση).