Συλλογικό «στοίχημα», που πρέπει να κερδηθεί.

Η εμπρόθεσμη και επιστημονικά άρτια ολοκλήρωση, είτε της συμπλήρωσης, είτε του εξαρχής Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της χώρας- μια διαδικασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη – είναι ένα κρίσιμο συλλογικό «στοίχημα» για την χώρα μας που πρέπει να κερδηθεί.

Ταυτόχρονα, αποτελεί και ένα κρίσιμο «στοίχημα» σε ατομικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τις Τεχνικές και Μελετητικές εταιρείες, για κάθε ομάδα μελέτης, ως ανάδοχοι εκπόνησης των Ειδικών ή Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ/ΤΠΣ), που σε σύντομο χρονικό διάστημα (12-24 μηνών) θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πολλαπλάσιους όγκους εργασιών, σε εξαιρετικά μικρότερο διάστημα σε σχέση με το παρελθόν…

Η εφαρμογή νέων μεθόδων και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, σε συνδυασμό με την βέλτιστη αξιοποίηση συνεργειών, θα αποτελέσει την ασφαλή λύση, για την ικανοποίηση των αναγκών.


Η Geovalues «αρωγός» στις ανάγκες των αναδόχων

Εάν λοιπόν, είστε ανάδοχος μελετών και εκπονείτε ΕΠΣ/ΤΠΣ και πάσης φύσεως Σ.Μ.Π.Ε και χρειάζεστε πλήρη και αξιόπιστα Γεωχωρικά δεδομένα και δομημένες πληροφορίες, για τις υφιστάμενες Χωροταξικές και Πολεοδομικές ρυθμίσεις, τα Δημογραφικά στοιχεία, τις Τεχνικές και Κοινωνικές υποδομές κλπ, για τις ανάγκες ανάλυσης των χωρικών δεδομένων της 1ης Ενότητας

Επιπλέον,

Εάν έχετε μεγάλο αριθμό μελετών και πίεση χρόνου και θέλετε έτοιμες αναλύσεις και επεξεργασίες, σύμφωνα με τους δείκτες των σταθεροτύπων 2004 για άμεση εφαρμογή στο στάδιο της 2ης Ενότητας, κατά την διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης της περιοχής μελέτης και την διατύπωση των προτάσεων της Μ.Π.Σ ;;

Και όλα τα παραπάνω τα θέλετε διαθέσιμα

 1. Με πληρότητα, αξιοπιστία και τεκμηρίωση στις επίσημες πηγές
 2. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των ΕΠΣ/ΤΠΣ (ΦΕΚ 3545/Β/2022)
 3. Άμεσα παραδοτέα και σε διάφορα Format  (.Shp, ή SQLite ή Spatial database)
 4. Και φυσικά με συνεχή, αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και μετά την πώληση
 5. Και στη συμφερότερη τιμή, στην βέλτιστη σχέση κόστους – οφέλους !
 6. Εάν ναι, τότε είστε στην κατάλληλη σελίδα… στην χρήσιμη και αναγκαία για Eσάς πύλη των συνεργειών.
 7. Στο πελατοκεντρικό οικοσύστημα της Geovalues!

Γιατί το πελατοκεντρικό οικοσύστημα της Geovalues σημαίνει:

 • Γεωχωρικά δεδομένα για όλη την χώρα
 • Σχεσιακές Βάσεις δομημένων χωρικών πληροφοριών
 • Εξειδικευμένες τομεακές και κλαδικές εφαρμογές G.I.S
 • Πλατφόρμες παροχής web υπηρεσιών στους πελάτες μας
 • Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, αναλόγως των αναγκών και απαιτήσεων

Δηλαδή, όλα τα δεδομένα και υπηρεσίες που έχετε ανάγκη.. «Όλα σε ενα πακέτο»

Συνεπώς, η Geovalues σας προσφέρει όλα τα παραπάνω

Για κάθε Δήμο της χώρας.

Σας παραδίδουμε όλα τα χωρικά δεδομένα που χρειαζεστε, σε 2-3 ημέρες!

Επικοινωνείστε μαζί μας ([email protected]) ή στο 6945 238797

Είτε για παρουσίαση του Δήμου/ων που σας ενδιαφέρει, Είτε για να σας στείλουμε οικονομική προσφορά

Κατεβάστε και δείτε

ως ενδεικτικό παράδειγμα (case study), για ενα περιφερειακό Δήμο, αναλυτική παρουσίαση:

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο https://drive.google.com/file/d/14zMdCJgD5hnRrhjtPHE4LTnaOIK4sqbl/view?usp=drive_link

Δείτε περισσότερα και στην Ενότητα «Εφαρμογές GIS+»

στην σελίδα «Τεχνική Εταιρεία» https://www.geovalues.gr/tehniki-etaireia/


Δείτε επίσης,

ενδεικτικά παραδείγματα (screenshot) και απο άλλους Δήμους
Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε ενδεικτικά Screenshot,

απο διάφορες κατηγορίες χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων, σε διάφορες περιοχές.

1. Γ.Π.Σ – ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π

Χρήσεις γης

 • Όρια Γεν. Πολεοδομικών Σχεδίων/Γ.Π.Σ και Σχέδια Χωρικής & Οικονομικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
 • Χρήσεις Γης (Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
 • Πολεοδομικές Ενότητες/Συνοικίες/Γειτονιές
 • Μέση Πυκνότητα Πληθυσμού ανά Συνοικία
 • Μέσος Συντελεστής Δόμησης

Με την πλειοψηφία των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων/ Γ.Π.Σ, να έχουν ολοκληρώσει ένα χρονικό κύκλο 25-30 ετών – με κάποιες ενδιάμεσες και εμβόλιμες τροποποιήσεις – ο νέος Πολεοδομικός Σχεδιασμός, όχι μόνο ήταν αναγκαίος, αλλά απολύτως επιτακτικός


2. Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια / Τ.Π.Σ-Ε.Π.Σ

Χρήσεις γης- Πλαίσιο όρων δόμησης • Σ.Ο.Α : Σχέδιο Ολοκληρωμένης  Ανάπτυξης
 • Ε.Σ.ΧΑ.Δ.Α :   Ειδικά Σχέδια Χωρικής  Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων

ΕΣΧΑΔΑ: Βουλιαγμένης

ΣΟΑ: Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού


3. Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε – Ε.Π.Σ


 • Ε.Π.Σ :     Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε: Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε

Στρατηγικής Επένδυσης

Κάβο- Σίδερο/ Βάι Νομού Λασιθίου


4. Ζ.Ο.Ε – ΠΕ.Ρ.Π.Ο – Π.Ο.Τ.Α – Σ.Χ.Α.Π – Ε.Χ.Μ –


 • Ζ.Ο.Ε      Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
 • ΣΧ.Α.Π    Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών
 • Ε.Χ.Μ      Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες
 • Π.Ε.Ρ.ΠΟ Κατοικίας, Τουρισμού, Βιομηχανίας κλπ
 • Π.Ο.Τ.Α   Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής  Ανάπτυξης

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και Ορεινών Όγκων Αττικής/ ΖΟΕ • ΠΟ.Τ.Α   Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής  Ανάπτυξης
 • Ε.Π.Σ      Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης / Π.Ο.Τ.Α Πύλου – Ρωμανού


Ρυμοτομικά σχέδια και Πολεοδομικές μελέτες 1337/΄83

 1. Ρυμοτομικά – Πολεοδομικά Σχέδια
 2. Πολεοδομικές Μελέτες του Ν. 1337/1983
 3. Πολεοδομικές Μελέτες Β! Κατοικίας
 4. Συνεταιρισμοί – Πολεοδομικές Μελέτες
 5. Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις/ Οικιστικές Καταλληλόλητες

Χρήσεις Γης – Όροι δόμησης : Όλα «εν τάξει»

1.Χρήσεις ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ κλπ

2.Χρήσεις Γης Ρ.Σ. & Π.Μ 1337/83

3.Κοινόχρηστες Χρήσεις

4.Κοινωφελείς Χρήσεις – Εγκαταστάσεις

5. Τοπικά Ρυμοτομικά

 1. Αρτιότητες Οικοπέδων

2. Συντελεστές Δόμησης

3. Συντελεστές  Κάλυψης

4. Λοιποί Όροι (Όροφοι- Ύψος- Στέγη κλπ)

5. Ιστορικότητα ρυθμίσεων

6. Πολεοδομική εξέλιξη, ανά οικισμό)