Γεωχωρική Πύλη καινοτόμων υπηρεσιών, για επαγγελματίες (Β2C)


Kάναμε πράξη,

την αυτονόητη και διακηρυγμένη – από το 2008 – παραδοχή της Ε.Υ.ΓΕ.Π !

Παραδοχές Ε.Υ.Γ.Π

« … η γεωχωρική πληροφορία αποτελεί έναν ανεκτίμητο πόρο … για τη λήψη ορθών, συντονισμένων και ενημερωμένων αποφάσεων … τα γεωχωρικά προϊόντα αποτελούν το 60%-80% περίπου όλων των δεδομένων που παράγει το κράτος… με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία» ~40%-60%!

*ΕΥΓΕΠ: Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, 2/4/2012

Geovalues: Από το 2002, το κάνουμε καθημερινά πράξη!

2002: Παρουσίαση ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ™ της 1ης ψηφιακής-γεωχωρικής βάσης της Ελλάδος και στην συνέχεια,
2008: Επίσημη παρουσίαση της desktop G.I.S εφαρμογής e-poleodomia™
2019: Επίσημη παρουσίαση της πύλης web/Mobile e-poleodomia.com, προσφέροντας σε όλους τους Μηχανικούς την δυνατότητα για:

  • On-line
  • Άμεσης και αξιόπιστης,
  • Οικονομικά προσιτής & με αξιοπρεπή τρόπο

Πολεοδομικής κλπ. πληροφόρησης για οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα. Για να μπορείτε να κάνετε την δουλειά σας, με 3-4 «κλικ», πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, είτε στο pc, είτε στο tablet ή το smartphone σας.
2021: Συνεχίζουμε, βελτιστοποιώντας τις υφιστάμενες υπηρεσίες μας και με καινοτόμο σκέψη, τις επεκτείνουμε με νέες υπηρεσίες…


e-poleodomia.comΗ πλατφόρμα προσφέρει απλό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας,
ώστε ο κάθε επαγγελματίας, με 3 απλά βήματα και σε ένα απολύτως ψηφιακό περιβάλλον,
για κάθε ακίνητο που επιλέγει στον χάρτη, να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πολεοδομικές πληροφορίες
(χρήσεων γης, όρων δόμησης, κλπ) με πληρότητα και πλήρη τεκμηρίωση από τις επίσημες πηγές.


Βήμα 1ο
Αναζήτηση περιοχής του ακινήτου

Βήμα 2ο
Σχεδίαση περιγράμματος του ακινήτου


Βήμα 3ο
Κλικ για «Αποστολή» και τελειώσατε..
Σε 2-3 sec θα έχετε στα χέρια τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Τόσο απλά!!


Κάντε «κλικ» στον παρακάτω σύνδεσμο, για να δείτε το πλήρες report

report-01620

Για πληρέστερη ενημέρωση, επισκεφθείτε: e-poleodomia.com