Αξίες Ακινήτων

Αντικειμενικές και Εμπορικές / Συμβολαιακές Τιμές ανα Ζώνη ΑΑΑ

Εντός Σχεδίου & Α.Π.Α.Α

(Εντός σχεδίου Πόλεων και Οικισμών)

 • 13.808 Τ.Ζ/Ζώνες τιμών, (1994-2021)
 • 15.889 Σ.Α.Ο/Συντελεστές Αξιοποίησης Ακινήτων,
 • 20.469 Σ.Ε/Γραμ. Ζώνες Συντελ. Εμπορικότητας
 • 15.889 Σ.Ο/ Συντελ. Συμμετοχής του οικοπέδου στην αξία του κτιρίου

Δηλαδή, χωρική απόδοση όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της Α.Α του Ακινήτου.

Αξιόπιστα

και τεκμηριωμένα

Χωρική απόδοση όλων των παραμέτρων των Α.Α.Α,

 • Την Τ.Ζ (Τιμή Ζώνης)
 • Τον Σ.Α.Ο (Συντελεστή Αξιοποίησης Ακινήτου)
 • Τον Σ.Ε (Συντελεστή Εμπορικότητας)
 • Τον Σ.Ο (Συντελεστή Συμμετοχής του οικοπέδου)

Φυσικά

με τεκμηρίωση στις πηγές νομοθέτησης (ΦΕΚ)

Χωρική ακρίβεια

Σε όλα τα επίπεδα που απαιτούνται,

για την αξιοπιστία των υπολογισμών της Α.Α.Α του ακινήτου,

 • Είτε στο επίπεδο του Οικοδ. Τετραγώνου
 • Είτε στο επίπεδο του οικοπέδου (κρίσιμο για τα γωνιακά)

Διαχρονική εξέλιξη

τιμών Α.Α.Α (2006-2021)

Ανά Δήμο

Για κάθε ακίνητο παρέχεται πληροφόρηση, της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών Α.Α.Α για τα έτη 2007-2011-2015-2018 & 2021.

Έχετε σαφή εικόνα της αγοράς ακινήτων

 • Συνολικά για τον Δήμο
 • Των επιμέρους “αγορών” στον Δήμο
 • Η καμπύλη % μεταβολών 2007-2018 & 2021

Ανα Γειτονιά και Ζώνη Α.Α.Α

Σας προσφέρει πληροφόρηση για την εξέλιξη των τιμών, ανα γειτονιά και ζώνη Α.Α.Α σε βάθος 20ετίας…

 • Τιμές ανά γειτονιά και ζώνη Α.Α.Α
 • Καμπύλη % μεταβολών 2007-2018 & 2021

Συνεπώς έχετε την δυνατότητα:

 • Να ελέγξετε την αξιοπιστία των διαθέσιμων φημών…. και πληροφοριών σας…
 • Να εκτιμήσετε για τις μεσοπρόθεσμες – μελλοντικές τάσεις δημιουργίας υπεραξιών για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει