Αναγνώριση και Κατηγοριοποίηση Οικισμών

 • Αναγνώριση του πολεοδομικού τους πλαισίου
 • Χωρική απόδοση και απεικόνιση των ορίων τους ανά τμήμα
 • Διαχείριση ειδικών κατηγοριών (Παραδοσιακών- Ιδιαιτ. Φυσικού κάλλους κλπ)
 • Απόδοση του πλαισίου Χρήσεων και Όρων δόμησης, των Οριοθετημένων ή μη οικισμών

Ενδεικτικές αποδόσεις ως παρεχόμενες υπηρεσίες

 1. Οικισμών προ 1923
 2. Παραδοσιακών οικισμών
 3. Περιμετρικές ζώνες προστασίας 
 4. Οικισμών < 2.000 κατοίκων
 5. Οικισμών Στάσιμων κλπ
 6. Οικισμοί διανομής (Άτυπα ρυμοτ. σχέδια)
 7. Οικισμοί οικοδομικών κλπ συνεταιρισμών
 1. Χωρική απόδοση ορίων (Ακρίβεια -+2.50μ.)
 2. Αρτιότητες ανά τμήμα και όρων δόμησης
 3. Επιτρεπόμενες χρήσεις γης ανά κατηγορία
 4. Λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης
 5. Ειδικές περιμ. ζώνες προστασίας οικισμών
 6. Ιστορικότητα – Διαχρονική εξέλιξη
 7. Ημερομηνία αναγνώρισης οικισμού (Ε.Σ.Υ.Ε)

Ενδεικτικά Screenshot

Οριοθετημένοι Οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων

Οριοθετημένοι Οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων, με τμήμα διανομής