Η Geovalues (2000-2022), κορυφαία στον τομέα των γεωχωρικών πληροφοριών, είναι η μοναδική εταιρεία γεωπληροφορικής στην Ελλάδα, που απο την ίδρυση της έως σήμερα, δημιούργησε εσωτερικά (in-House).

 • Δικά της, ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα για όλη την χώρα, σε κρίσιμους τομείς,
 • Καινοτόμο πλατφόρμα /λογισμικό και εφαρμογές G.I.S (Geographic information Systems),
 • Εμβάθυνε στην ανάλυση, κωδικοποίηση και χρηστική απόδοση της βασικής, αλλά και της νομολογιακής (ΣτΕ, ΝΣΚ, ΣτΠ) πολεοδομικής κλπ νομοθεσίας, για την παροχή τεκμηριωμένων, έγκυρων και αξιόπιστων υπηρεσιών,
 • Εφαρμόζει πολυκριτιακή ανάλυση και χωρική συσχέτιση, γενικών και τοπικών πολεοδομικών ρυθμίσεων, τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, γεωγραφικών και φυσικών κλπ χαρακτηριστικών, είτε στην χωροθέτηση δραστηριοτήτων, είτε στην αξιολόγηση και εκτίμηση ακινήτων κλπ
 • Εμπιστευόμενη και ενθαρύνοντας, « το μεράκι, την ευφυΐα και ικανότητα » των νέων Ελλήνων επιστημόνων…

Στην συνέχεια ανέπτυξε πλειάδα εφαρμογών και από το 2008, πλέον με ολοκληρωμένη γκάμα Χωροταξικών, Πολεοδομικών δεδομένων, Α.Α.Α , Κοινωνικών & Τεχνικών Υποδομών για όλη την Ελλάδα και πλήρως λειτουργικά προϊόντα και υπηρεσίες, απευθύνεται στους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, την Αυτοδιοίκηση και το Δημόσιο τομέα.

Η Geovalues, ανέκαθεν ήταν και παραμένει ένα « Εργαστήρι ολιστικής σκέψης, έρευνας, σχεδίασης και ανάπτυξης σύγχρονων, καινοτόμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών»


Πελατοκεντρικό οικοσύστημα της Geovalues

Βασική στρατηγική της Geovalues, απο τα πρώτα της βήματα (2000), ήταν και παρμένει η ολιστική θεώρηση των πραγμάτων και στο επίπεδο δημιουργίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, η δημιουργία ενός «Πελατοκεντρικού Οικοσυστήματος» για την ολοκληρωμένη και καθολική κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Για τον λόγο αυτό, είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που ψηφιοποίησε όλη την χώρα, δημιουργόντας δικά της ψηφιακά/ γεωχωρικά δεδομένα και αντίστοιχες βάσεις δομημένων πληροφοριών πολλαπλών κατηγοριών, που έχουν ανάγκη και χρησιμοποιούν η πλειοψηφία των σύγχρονων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Ταυτοχρόνως, αναπτύσσοντας δική της πλατφόρμα G.I.S/ Γ.Σ.Π (Geographic System Information- Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών), σχεδίασε και ανέπτυξε πλειάδα εφαρμογών G.I.S, με στόχο οι πελάτες της, στα πλαίσια μια ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών να μπορούν να έχουν μια καθετοποιημένη και πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.

Προνομιακοί τομείς δράσης της εταιρείας:

 1. Χωροταξίας, Πολεοδομίας, για όλη την χώρα,
 2. Χωρικής διαχείρισης των Τεχνικών και Κοινωνικών Υποδομών
 3. Χωρικής διαχείρισης των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών των ακινήτων,
 4. Πολυκριτηριακή εκτίμηση, της αξίας της θέσης του ακινήτου, στην τελική του εμπορική αξία,
 5. Μαζική και χωρική, αξιολόγηση και εκτίμηση ακινήτων για μεγάλα χαρτοφυλάκια ακινήτων,
 6. Προκαταρκτικής χωροθέτησης επιχειρήσεων, στην βάση «Που ακριβώς και τι μπορώ να κάνω»
 7. Η αξιολόγηση, εκτίμηση και διαχείριση δεδομένων και αστικών λειτουργιών στην Αυτοδιοίκηση,
 8. Η ανάπτυξη ειδικών (Custom) λύσεων για επιχειρήσεις, τράπεζες, funds κλπ, καθώς και δημόσιους φορείς.

Για τον λόγο αυτό η Geovalues, επί δύο δεκαετίες, έχει καταξιωθεί ως η κορυφαία και στην πρωτοπορία, των εταιρειών γεωπληροφορικής.

Η Geovalues παρέχει,
σε κάθε εταιρεία και επαγγελματία:

 • ‘Όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, για χρήσεις γης, όρους δόμησης, αντικειμενικές και εμπορικές αξίες ακινήτων κλπ, με
 • Σύγχρονες και φιλικές εφαρμογές GIS
 • Με χωρική ακρίβεια, άμεσα, έγκυρα και τεκμηριωμένα και με ελάχιστο κόστος !
 • Αξιοποιώντας on line, σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών αιχμής
 • Χωρίς γεωγραφικά ή χρονικά όρια…
 • Είτε απο το γραφείο, το σπίτι ή εν κινήσει
 • Είτε από το PC, το Tablet ή το κινητό (Smartphone)

Δηλαδή, όλα αυτά που χρειάζεστε:

 • Για την ελαχιστοποίηση κρίσιμων λειτουργικών δαπανών σας,
 • Για την χωρίς γεωγραφικά και χρονικά όρια, παροχή των υπηρεσιών σας,
 • Την μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας, ικανοποίησης και εμπιστοσύνης των πελατών σας
 • Την μεγέθυνση των εργασιών σας και κατ΄ επέκταση, την βελτίωση των οικονομικών σας

Η αναζήτηση γεωχωρικών πληροφοριών όπως, Χρήσεων γης, Όρων δόμησης, Αξιών ακινήτων κλπ αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις, καθώς και για τους Μηχανικούς, Εκτιμητές, Μεσίτες, Δικηγόρους, Συμβούλους ακίνητης περιουσίας κλπ, βασικό συστατικό της καθημερινής τους δραστηριότητας.

Τα «πήγαινε, έλα ..» στις Υπηρεσίες δόμησης (πολεοδομίες) κλπ δημόσιες υπηρεσίες, συνεπάγεται κόστος σε μετακινήσεις, χαμένος χρόνος αναμονής σε ουρές, «πληγωμένη» αξιοπρέπεια, αλλά και χαμένες δουλειές…