Αντικειμενικές Αξίες γεωτεμαχίων – Εκτός Σχεδίου περιοχές

Η μοναδική χωρική αποτύπωση των τιμών του Υπ. Οικονομικών

  • 6.034: Κ1- Κ9 Ζώνες Τιμών Εκκίνησης αναλόχως της χρήσης των Κτιρίων,
  •  14.125: Β.Α/Αρχικής Βασικής Αξίας (14.125 οικισμών της χώρας),
  •  14.125: Τ.Ο/ Αρχική Τιμή οικοπέδου για ακίνητα με κτίσμα
  •    2.124: Ε.Β.Α: Ακίνητα με Ειδική Βασική Αξία, (Επαφή με οδικά δίκτυα)
  •       838: Ε.Β.Α: Ακίνητα με Ειδική Βασική Αξία, (Γειτνίαση με την θάλασσα

«Στο χάος….» μπήκε τάξη..

Σύγχρονες μέθοδοι,

Τεχνικά εργαλεία G.I.S..

Αξιόπιστη τεκμηρίωση

Γιατί …

όταν πρόκειται για αξίες…

  • Στα “τυφλά” ή
  • Στο περίπου κάπου εκεί…”

Είναι ανεπίτρεπτο και κοστίζει ακριβά !