Γεωχωρικά δεδομένα και εφαρμογές χωρικής πληροφόρησης


2020 : Στρατηγική για την ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ

Διεθνείς και Εθνικές παραδοχές,
για την κοινωνική και οικονομική σημασία των
Γεωχωρικών δεδομένων και των εφαρμογών αξιοποίησης τους


Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

…. Σε οικονομικούς όρους,
η παγκόσμια βιομηχανία των γεωχωρικών πληροφοριών
αποτιμήθηκε το 2018, σε 300 δισεκατομμύρια Αγγλικών λιρών

2020 : Στρατηγική για την ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ

Εκτιμάται δε, βάσει πρόσφατων οικονομικών μελετών, ότι εάν μία χώρα στο μέγεθος του Ηνωμένου Βασιλείου,οργανώσει τη γεωχωρική της πληροφορία σε μια Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οικονομική της ανάπτυξη αναμένεται να είναι της τάξης των 14 δις Αγγλικών λιρών..


Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)
2-4-2012

«.. η γεωχωρική πληροφορία αποτελεί έναν ανεκτίμητο πόρο
και μία ουσιώδη προϋπόθεση για τη λήψη ορθών, συντονισμένων και ενημερωμένων αποφάσεων… τα γεωχωρικά προϊόντα αποτελούν το 60%-80% περίπου όλων των δεδομένων που παράγει το κράτος… με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία»

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)
2-4-2012

«… η αδιαφάνεια, η έλλειψη συμμετοχικής δημοκρατίας, η ταλαιπωρία των πολιτών, η αύξηση του κόστους για το κράτος, η μείωση της παραγωγικότητας … καθιστούν τους πολίτες δέσμιους αποφάσεων αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας, δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και υποθάλπουν τη διαφθορά…»Geovalues

Τις αυτονόητες, εύστοχες και κρίσιμες διαπιστώσεις των μελών της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας για την χώρα (4ος/ 2012)η Geovalues, τις γνώριζε από το 2000 και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις άρσης των συνεπειών τους..

Τις παραδοχές, τις κάναμε πράξη, εύχρηστες, λειτουργικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις !

Δείτε στην συνέχεια και ενδεικτικά, τα ψηφιακά δεδομένα που δημιουργήσαμε για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, με τους πλέον σύγχρονους, εύχρηστους και οικονομικά προσιτούς τρόπους.