Στα πλαίσια, κυρίως του Γ! ΚΠΣ, αλλά και μετά, δαπανήθηκαν 120.710.094.31 €, για την δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων, σύμφωνα με τα στοιχεία λίστας 148 έργων G.I.S του ΟΚΧΕ και από την οποία μάλιστα ,λείπουν σημαντικά έργα. Στην πληθώρα των έργων απουσιάζουν τα αυτονόητα όπως π.χ η δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού ψηφιακού (vector) χαρτογραφικού υποβάθρου π.χ κλίμακας 1:1.000 ή έστω 1:5.000 με τα όρια των αστικών περιοχών και των οικισμών και 1:10.000 για τις αγροτικές περιοχές, που:

 • Να προσφέρεται Δωρεάν σε όλους
 • Πάνω σε αυτό υποχρεωτικά όλοι (δημόσιο και ιδιώτες)
 • Να δημιουργούν και να συνθέτουν πρόσθετα δεδομένα & εφαρμογές

Ποια είναι η κατάσταση ;

Αποσπασματικά και ανομοιογενή δεδομένα, με

 • Πολλαπλές αλληλοκαλύψεις,
 • Απουσία ενιαίων τεχνικών κανόνων, μεθόδων δημιουργίας και τεκμηρίωσης
 • Ασύμβατα μεταξύ τους, χωρίς συνεχή επικαιροποίηση, με συνέπεια σχεδόν την πλήρη απαξίωση τους.

Όλα τα παραπάνω, επι δεκαετίες – σύμφωνα και με τις παραδοχές της ΕΘ.Ε.Γ- έχουν σαν συνέπειες:

 • «… η αδιαφάνεια,
 • η έλλειψη συμμετοχικής δημοκρατίας,
 • η ταλαιπωρία των πολιτών, η αύξηση του κόστους για το κράτος, η μείωση της παραγωγικότητας …
 • καθιστούν τους πολίτες δέσμιους αποφάσεων αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας, δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και υποθάλπουν τη διαφθορά …» (ΕΘΕΓ:2/03/ & 2-04-2012)

ΕΘ.Ε.Γ : Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας

Οι λόγοι πολλοί, ενδεικτικά και μόνο να αναφερθούν:

 • Η απουσία κεντρικής πολιτικής για τα γεωχωρικά δεδομένα
 • Η απουσία της έννοιας σχέση «κόστους – ωφέλειας»
 • Η αδιαφορία για τις αρνητικές επιπτώσεις στο κράτος και τους πολίτες
 • Η λογική «απορρόφησης» και όχι αξιοποίησης των κονδυλίων και η δημιουργία υπεραξιών

Τα αποτελέσματα γνωστά σε όλους.. Χάος!


Φιλότιμες προσπάθειες… με τον λάθος τρόπο!

Τα τελευταία χρόνια, κάτω απο την πίεση των δανειστών της χώρας, όσο και απο τις ανάγκες δημιουργίας ενός ευνοϊκού αναπτυξιακού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων, γίνονται πράγματι «φιλότιμες» προσπάθειες για την άρση των προβλημάτων, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι γίνονται μάλλον με τον « λάθος τρόπο »

 • Με νοοτροπίες και λογικές προ της χρεοκοπίας της χώρας
 • Χωρίς ανάλυση και εμβάθυνση στην ουσία των πραγματικών αναγκών
 • Στην λογική να «όπως- όπως» να κάνουμε κάτι.. δηλωτικό μιας παρέμβασης..
 • Και κατά συνέπεια, να επιτευχθούν οι στόχοι απορρόφησης των πόρων του ταμείου ανάκαμψης,

Όμως με όλα αυτά, το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου οδυνηρό με τα αποτελέσματα των: Β! , Γ! Κ.Π.Σ, και των ΕΣΠΑ…

Άλλη μια ευκαιρεία θα χαθεί;;


Κάντε το όπως η Geovalues: Ψηφιοποίησε όλη την Ελλάδα

 • μια μικρή σε μέγεθος επιχείρηση,
 • με ελάχιστους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους,
 • Με διεθνώς παραδεκτές μεθοδολογίες, τεχνικές και «εργαλεία» G.I.S

κατόρθωσε να επιτύχει – ήδη απο το 2008 και έκτοτε επεκτείνοντας και επικαιροποιώντας τα δεδομένα της – σχεδόν όλους τους στόχους, που έθετε η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (4 χρόνια μετά… το 2012) και μάλιστα με ένα απειροελάχιστο ποσοστό των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που επενδύθηκε απο το Κράτος.

Κοιτάζοντας με αισιοδοξία το παρόν και το μέλλον

Μπορούμε να συνεισφέρουμε, στο Δημόσιο και την Αυτοδιοίκηση

 • Ομοιογενή και αξιόπιστα, Γεωχωρικά κλπ δεδομένα
 • Εφαρμογές GIS καθώς και On line πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών
 • Καθώς επίσης και την πολυετή- πολύτιμη εμπειρία μας και τεχνογνωσία
 • Με τρόπους, τεχνολογικά σύγχρονους, αξιόπιστους και οικονομικά επωφελείς.

Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών

Πολεοδομικής κλπ πληροφόρησης, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις


Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών

βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής λειτουργίας φορέων της Αυτοδιοίκησης


Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών

Μαζικής αξιολόγησης χαρτοφυλακίων ακινήτων που περιλαμβάνει:

 • Πολεοδομικό έλεγχο ακινήτου
 • Συγκριτική αξιολόγηση Αντικειμενικών και Εμπορικών Αξιών ανά θέση/ζώνη ΑΑΑ του ακινήτου
 • Αξιολόγηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της «Τοποθεσίας» και της «Γειτονιάς» του ακινήτου.

Προηγηθείτε και δείτε εφαρμογές και δεδομένα.