23 Χρόνια..

Μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

τους ευχαριστούμε..

και το ανταποδίδουμε με

 • Ποιοτικά έγκυρες,
 • Αξιόπιστες και τεκμηριωμένες
 • Σύγχρονες, Οικονομικά προσιτές και
 • Υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας, απευθύνονται σε μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και επαγγελματιών, στον Ιδιωτικό τομέα, την Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο τομέα, όπως

 • Μηχανικοί, Εκτιμητές, Δικηγόροι,
 • Μεσίτες, Σύμβουλοι ανάπτυξης ακινήτων κλπ
 • Τεχνικές/ Μελετητικές εταιρείες
 • Εταιρείες έρευνας αγοράς (Marketing)
 • Τράπεζες και Εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων
 • Δήμοι και Περιφέρειες καθώς και
 • Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Ενδεικτικά και μόνο, δείτε παρακάτω


Δείτε επίσης

https://www.e-poleodomia.com/

https://realestate.geovalues.gr/

https://vvv.geopolisgis.gr/