Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2023-2025

Πολεοδομικές Μεταρυθμίσεις

Πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»

Ο αρχικός, ή συμπληρωματικός και επικαιροποιημένος Πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας, στα πλαίσια του προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», με την εκπόνηση Ειδικών και Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ-Τ.Π.Σ) βρίσκεται στην απαρχή της υλοποίησης του.

Ο τεράστιος αριθμός (238) μελετών, σε συνδυασμό με το πιεστικό χρονοδιάγραμμα, που το φυσικό τους αντικείμενο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε διάστημα 12-18 μηνών, επιβάλλει

 1. Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης των έργων- μελετών
 2. Την χρήση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών και φυσικά
 3. Διαθεσιμότητα των αναγκαίων χωρικών δεδομένων και των επιμέρους πληροφοριών τους

Οι διαχρονικά μεγάλες ανάγκες των Τεχνικών και Μελετητικών εταιρειών, σε

 1. Χωροταξικά και πολεοδομικά χωρικά δεδομένα,
 2. Με δομημένες αναλυτικές πληροφορίες, μεγάλης ακρίβειας και απαιτητικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και
 3. Πρόσθετες υπηρεσίες ανάλυσης, εκτίμησης και σύνθεσης των δεδομένων, με την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων,

Στην παρούσα χρονική συγκυρία και για την επόμενη τουλάχιστον διετία, θα είναι πιο έντονη και πιεστική.

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων αυτού του τεράστιου έργου εντός των πιεστικών και απαιτητικών χρονοορόσημων εκπόνησης των μελετών, κρίσιμο ρόλο θα έχει η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών συνεργειών.


Το πελατοκεντρικό οικοσύστημα της Geovalues

«Η βέλτιστη και αμοιβαία επωφελής συνέργεια, για την εκπόνηση των Ε.Π.Σ-Τ.Π.Σ»

Από την ίδρυση της Geovalues (2000), βασική στρατηγική της ήταν η ολιστική θεώρηση των πραγμάτων. Στο επίπεδο δημιουργίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, στόχος της ήταν και παραμένει, η δημιουργία ενός «Πελατοκεντρικού Οικοσυστήματος» για την ολοκληρωμένη και καθολική κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Για τον λόγο αυτό, είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που ψηφιοποίησε όλη την χώρα, δημιουργώντας δικά της ψηφιακά/ γεωχωρικά δεδομένα και αντίστοιχες σχεσιακές βάσεις δομημένων πληροφοριών πολλαπλών κατηγοριών, που έχουν ανάγκη και χρησιμοποιούν η πλειοψηφία των σύγχρονων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Ταυτοχρόνως, αναπτύσσοντας δική της πλατφόρμα G.I.S/ Γ.Σ.Π (Geographic System Information- Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών), σχεδίασε και ανέπτυξε πλειάδα εφαρμογών G.I.S, με στόχο οι πελάτες της, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών να μπορούν να έχουν μια καθετοποιημένη και πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.

Για τις ανάγκες των μελετών Ε.Π.Σ/ Τ.Π.Σ, το «Πελατοκεντρικό Οικοσύστημα της Geovalues» διασφαλίζει στους αναδόχους και στις ομάδες μελέτης, άμεσα, πλήρως και αξιόπιστα:

 • Το σύνολο των αναγκαίων χωροταξικών και πολεοδομικών γεωχωρικών δεδομένων
 • Δομημένες βάσεις πληροφοριών που τα συνοδεύουν, καθώς και
 • Υπηρεσίες ανάλυσης, εκτίμησης και σύνθεσης για την εξαγωγή και εφαρμογή προτύπων δεικτών κλπ,
 • Αναδεικνύοντας την αυτονόητη συνέργεια της Geovalues, ως τον αναγκαίο και πολύτιμο «αρωγό» των αναδόχων,
 • Για την άρτια, εμπρόθεσμη και οικονομική λύση εκπόνησης των μελετών Ε.Π.Σ/ Τ.Π.Σ

Για όλη την Ελλάδα,
για κάθε Δήμο που θέλετε.. όλα τα χωρικά δεδομένα για κάθε Ε.Π.Σ/ Τ.Π.Σ, σε 2-3 ημέρες στα χέρια σας !

Είτε πρόκειται για μια, είτε πρόκειται για περισσότερες, ή όσες μελέτες έχετε αναλάβει να εκπονήσετε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε! Η Geovalues μπορεί να σας διαθέσει άμεσα, όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.

Εσείς απλά οργανώστε όλα τα υπόλοιπα (Μελέτη και ανάλυση των χωρικών δεδομένων και πληροφοριών τους που προμηθευτήκατε, σχεδιάστε τις επιτόπιες αυτοψίες σας και διαβουλεύσεις κλπ) και σε λίγες ημέρες μπορείτε να αρχίσετε να διατυπώνετε τον βασικό κορμό της μελέτης του Ε.Π.Σ ή του Τ.Π.Σ.

Κατεβάστε και δείτε απο τον παρακάτω σύνδεσμο, https://drive.google.com/drive/folders/1sRgbgQX4IDnkHd8mZwWOS0cXFETZJ2kl

ως ενδεικτικό παράδειγμα (case study), για ενα περιφερειακό Δήμο, αναλυτική παρουσίαση:

 • Των χωρικών δεδομένων που θα λάβετε
 • Των τεχνικών προδιαγραφούν που θα πληρούν
 • Των τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που ίσως θα χρειαστείτε
 • Τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των χωρικών δεδομένων της περιοχής του Τ.Π.Σ
 • Και της τεχνικής υποστήρηξης που σας προσφέρουμε

Επικοινωνείστε μαζί μας ([email protected]) ή στο 6945 238797

Είτε για παρουσίαση του Δήμου/ων που σας ενδιαφέρει, είτε για να σας στείλουμε οικονομική προσφορά.


Συνοπτική- σχηματική παρουσίαση για τον Δ. Αιγιάλειας.

Μελέτη Τ.Π.Σ υπο επαναπροκήρυξη, μετά απο ακύρωση του διαγωνισμού.