Για τις διευρυμένες ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέρεται μια ολοκληρωμένη γκάμα ψηφιακών δεδομένων και καινοτόμων εφαρμογών των τοπικών πολεοδομικών ρυθμίσεων σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις και δεσμεύσεις των Ειδικών Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων. Αναλόγως των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών, οι παρακάτω εφαρμογές μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπτυχθούν.