Εφαρμογή διασύνδεσης πληροφοριακών Συστημάτων μεταξύ της Geovalues και του Πελάτη


Μοντελοποίηση των υπηρεσιών μας,

σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας!

Για την πληρέστερη και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας,

παρέχουμε την δυνατότητα προσαρμογής των τυποποιημένων αλγορίθμων και τους προσαρμόζουμε, έτσι ώστε

η διατύπωση των χωρικών ερωτημάτων στις σχεσιακές μας βάσεις,

να εμφανίζουν το σύνολο ή επιλεκτικά, τα πεδία πληροφοριών που χρειάζονται..


Επικοινωνήστε: [email protected]

  • Για να συζητήσουμε για τις ανάγκες τις επιχείρησης σας
  • Και να προσδιορίσουμε μια αναλυτική παρουσίαση στον χώρο σας.