Η Geovalues, κορυφαία στον τομέα των γεωχωρικών πληροφοριών, είναι η μοναδική εταιρεία γεωπληροφορικής στην Ελλάδα, που δημιούργησε εσωτερικά (in-House).

 • Ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα Πανελλαδικής εμβέλειας σε κρίσιμους τομείς,
 • Καινοτόμο πλατφόρμα /λογισμικό και εφαρμογές G.I.S (Geographic information Systems),
 • Εμπιστευόμενη το μεράκι, την ευφυΐα και ικανότητα των νέων Ελλήνων επιστημόνων..

Στην συνέχεια ανέπτυξε πλειάδα εφαρμογών και από το 2008, πλέον με ολοκληρωμένη γκάμα Χωροταξικών, Πολεοδομικών δεδομένων, Α.Α.Α , Κοινωνικών & Τεχνικών Υποδομών για όλη την Ελλάδα και πλήρως λειτουργικά προϊόντα και υπηρεσίες, απευθύνεται στους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, την Αυτοδιοίκηση και το Δημόσιο τομέα.

Πελατοκεντρικό οικοσύστημα της Geovalues

Βασική στρατηγική της Geovalues, απο τα πρώτα της βήματα (2000), ήταν και παρμένει η ολιστική θεώρηση των πραγμάτων και στο επίπεδο δημιουργίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, η δημιουργία ενός «Πελατοκεντρικού Οικοσυστήματος» για την ολοκληρωμένη και καθολική κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Για τον λόγο αυτό, είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που ψηφιοποίησε όλη την χώρα, δημιουργόντας δικά της ψηφιακά/ γεωχωρικά δεδομένα και αντίστοιχες βάσεις δομημένων πληροφοριών πολλαπλών κατηγοριών, που έχουν ανάγκη και χρησιμοποιούν η πλειοψηφία των σύγχρονων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Ταυτοχρόνως, αναπτύσσοντας δική της πλατφόρμα G.I.S/ Γ.Σ.Π (Geographic System Information- Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών), σχεδίασε και ανέπτυξε πλειάδα εφαρμογών G.I.S, με στόχο οι πελάτες της, στα πλαίσια μια ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών να μπορούν να έχουν μια καθετοποιημένη και πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.

Προνομιακοί τομείς δράσης της εταιρείας είναι:

 • Χωροταξίας, Πολεοδομίας,
 • Οι αντικειμενικές και εμπορικές αξίες των ακινήτων,
 • Η αξιολόγηση, εκτίμηση και διαχείριση δεδομένων και αστικών λειτουργιών στην Αυτοδιοίκηση,
 • Η ανάπτυξη ειδικών (Custom) λύσεων για επιχειρήσεις, τράπεζες, κλπ δημόσιους φορείς

Για τον λόγο αυτό η Geovalues, πάνω απο δύο δεκαετίες, έχει καταξιωθεί ως η κορυφαία και στην πρωτοπορία των εταιρειών γεωπληροφορικής.

Η Geovalues παρέχει,
σε κάθε εταιρεία και επαγγελματία:

 • ‘Όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, για χρήσεις γης, όρους δόμησης. Αντικειμενικές και Εμπορικές Αξίες ακινήτων κλπ, με
 • Σύγχρονες και φιλικές εφαρμογές GIS
 • Με χωρική ακρίβεια, άμεσα, έγκυρα και τεκμηριωμένα, με ελάχιστο κόστος
 • Αξιοποιώντας on line, σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών αιχμής
 • Χωρίς όρια… είτε στο γραφείο, το σπίτι σας ή εν κινήσει, από το PC, το Tablet ή το κινητό σας (Smart phone)

Δηλαδή, όλα αυτά που χρειάζεστε ώστε:

 • Βελτιστοποιώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας,
 • Αναβαθμίζοντας την αξιοπιστία, την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών σας
 • Την μεγέθυνση των εργασιών σας και κατ΄ επέκταση την βελτίωση των οικονομικών σας

Οι γεωχωρικές πληροφορίες, χρήσεων γης, όρων δόμησης, αξιών ακινήτων αποτελεί για τους μηχανικούς βασικό συστατικό της δραστηριότητας τους καθημερινά.

Τα «πήγαινε, έλα» στις πολεοδομίες και υπηρεσίες, συνεπάγεται κόστος σε μετακινήσεις, χαμένος χρόνος αναμονής, χαμένες δουλειές…


Ιστορική διαδρομή

Ιδρύθηκε από τον Οικονομολόγο / Μελετητή κ. Καπακλή Δημήτρη, ο οποίος μετά από μια επιτυχή 12/ετη πορεία (1984-1995) από διευθυντικές θέσεις, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, την πολυετή εμπειρία του ως μελετητής οικονομοτεχνικών και επιχειρησιακών μελετών στον ιδιωτικό τομέα.

Tο 2000, έθεσε ως στόχο την μετουσίωση της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσεων, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων, καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας και οικονομικά σε προσιτές τιμές, για τους επαγγελματίες τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και την αυτοδιοίκηση.

Μια πορεία με έντονες διακυμάνσεις

 • 2002: Υπό την αιγίδα του τ. Υπουργού Εσωτερικών, Υπερνομάρχη Αττικής και προέδρου της ένωσης Νομαρχών Ελλάδος – του αείμνηστου Θεόδωρου Κατριβάνου – στο Ξενοδοχείο «Caravel» έγινε η επίσημη παρουσίαση της πρώτης ολοκληρωμένης χωροταξικής – πολεοδομικής βάσης της χώρας, με τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ».
 • 2004-2007: Η Geovalues, οργάνωσε τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με νέους Έλληνες επιστήμονες και δημιούργησε την πρώτη Ελληνική πλατφόρμα G.I.S, πάνω στην οποία σχεδίασε και ανάπτυξε πληθώρα εφαρμογών.
 • 2007: Παρουσίασε στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, τις μοναδικές για την εποχή εφαρμογές:
 • Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τις desktop εφαρμογές: e-poleodomiaTM , Geo-RealEstateTM, Geo-PolisTM, Geo-BiopaTM, Geo-ApeTM, Geo-YpodomesTM, Geo-EisforesTM.

Η ανταπόκριση ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακή, από εταιρείες και επαγγελματίες: Μηχανικούς, Εκτιμητές, Μεσίτες κλπ, που καθημερινώς αναζητούν επαγγελματική πληροφόρηση καθώς και από φορείς του δημοσίου και την αυτοδιοίκηση.

 • 2008: Η Geovalues, ως η μοναδική εταιρία στην χώρα, που διέθετε ήδη ψηφιακά σχεδόν το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων της Ελλάδος, αποδέχθηκε την πρόταση υπεργολαβίας των εταιριών Intracom A.E, Info Quest & PC – Systems, για την διαγωνιστική διεκδίκηση του έργου Ηλεκτρονική Πολεοδομία ΙΙΙ.
 • Με αποσφραγισμένες, βαθμολογημένες τεχνικές και οικονομικές προσφορές, παρόλα αυτά το έργο ακυρώθηκε.. στην συνέχεια δεν υλοποιήθηκε και εν τέλει το 2010, ένα σεβαστό ποσό ~ 12 εκατομ. ευρώ επέστρεψε στα ταμεία της Ε.Ε …
 • 2009-2010: Η χώρα είχε εισέλθει στην φάση της χρεοκοπίας…
 • 2010-2018: Στα «πέτρινα χρόνια» της οικονομικής κρίσης, χιλιάδες επιχειρήσεις χρεωκόπησαν – πολλές από αυτές εύρωστες – άλλες λύγισαν αλλά άντεξαν και επανήλθαν «σοφότερες»
 • 2019: Η Geovalues παρουσιάζει στην αγορά, νέες καινοτόμες υπηρεσίες, με ψηφιακά δεδομένα, μεγαλύτερης πληρότητας, ποιοτικά αναβαθμισμένα και σύγχρονες Web/Mobile εφαρμογές. Τον Ιούλιο του 2019 ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας e-poleodomia.com.
 • 2020: Από τον 12ο / 2020 ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας RealEstate.
 • 2021: Από τον 3ο / 2021 η πλατφόρμα RealEstate API, ήρθε να καλύψει τις Β2Β ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων (Μελετητικών – Εκτιμητικών – Τραπεζικών κλπ.)

Προσεχώς…

2023: Η Geovalues – πέραν του «προνομιακού» της πεδίου, στον τομέα της πολεοδομικής πληροφόρησης – σύντομα θα παρουσιάσει νέες ποιοτικές υπηρεσίες με διεθνώς καινοτόμα χαρακτηριστικά, που θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην χώρα μας, και θα αφορούν:

Α) Αξιολόγησης των αστικών Γειτονιών/ Συνοικιών, του κάθε Δήμου της χώρας και ειδικότερα :

 • Αξιολόγηση, εκτίμηση και βαθμολογική κατάταξη της κάθε Γειτονιάς/ Συνοικίας του κάθε Δήμου, στην βάση αξιολόγησης
 • Τόσον της θέσης τους και των φυσικών- μορφολογικών κλπ στοιχείων τους,
 • Ποιοτικών στοιχείων του πολεοδομικού σχεδιασμού τους, όπως Προσπελασιμότητας, Χρήσεις γης, Πυκνότητα δόμησης, Αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, τυχόν οχλούσες χρήσεις κλπ
 • Τις θεσμοθετημένες και διαμορφωμένες Τοπικές- Εμπορικές Αγορές και την χωρική διασπορά τους
 • Των διαθέσιμων τεχνικών και κοινωνικών υποδομών τους, όπως Αθλητικοί χώροι, Σχολεία, Παιδικές χαρές, συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος,
 • Δημογραφικό, Μορφωτικό προφιλ κατοίκων, Οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, Ασφάλεια κλπ
 • Καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου προς τους δημότες
 • Δηλαδή των κρίσιμων στοιχείων που διαμορφώνουν τα ποιοτικά στοιχεία διαμονής, διαβίωσης και εργασίας στον Δήμο συνολικά και στην κάθε γειτονιά

Η υπηρεσία αυτή, θα αφορά όλους τους Δήμους της χώρας και θα βασίζεται σε αντικειμενικά, επίσημα και αναμφισβήτητα στοιχεία, με πλήρη επιστημονική, τεχνική και περιγραφική τεκμηρίωση.

Η παραπάνω διαδικασία, εκ των πραγμάτων θα οδηγεί και στην συγκριτική αξιολόγηση και εκτίμηση μεταξύ των Δήμων, ως προορισμοί/ επιλογές κατοικίας, επενδύσεων κλπ σε ομοειδή επίπεδα (Νομός- Περιοχές (π.χ Βόρεια, Νότια κλπ προάστια), Περιφέρεια, αλλά ακόμη και σε επίπεδο χώρας…

Β) Αξιολόγησης των Ζωνών Αντικειμενικών και Εμπορικών Αξιών Ακινήτων

Συνεπώς, η αξιολόγηση, εκτίμηση και βαθμολογική κατάταξη της κάθε Γειτονιάς/ Συνοικίας, θα συνεπάγεται και την Αξιολόγηση και εκτίμηση και βαθμολογική κατάταξη των Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων/ Α.Α.Α, αναλόγως σε ποια Γειτονιά/ Συνοικία υπάγεται,

 • Αξιολόγηση και εκτίμηση και βαθμολογική κατάταξη των Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων/ Α.Α.Α, αναλόγως σε ποια Γειτονιά/ Συνοικία υπάγεται
 • Συγκριτική αξιολόγηση της τιμής ζώνης Α.Α.Α και των επίσημων Εμπορικών Αξιών εντός της ίδιας ζώνης
 • Συγκριτική, βαθμολογική αξιολόγηση και κατάταξη της κάθε ζώνης, με βάση την πραγματική εμπορευσιμότητα των ακινήτων σε αυτή, σε σχέση με τις υπόλοιπες ζώνες του κάθε Δήμου και

Γ) Αξιολόγηση της τοποθεσίας/ θέσης του ακινήτου, πριν την εκτίμηση του κτίσματος!

Εκ των πραγμάτων πλέον, η αξιολόγηση και εκτίμηση των ακινήτων, τίθεται επιστημονικά και αντικειμενικά στις πραγματικές της διαστάσεις, της συνδυαστικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Η παραπάνω διαδικασία αποκαθιστά μεθοδολογικά, την ιεραρχική αλληλουχία των διαδικασιών αξιολόγησης και εκτίμησης της αξίας ακινήτων

 • Της γης/οικοπέδου και της θέσης του συνολικά στον Δήμο με βάση τα παραπάνω κριτήρια
 • Της γης/οικοπέδου και της θέσης του στην συνοικία/ γειτονιά, με βάση τα στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος και εν συνεχεία του
 • Κτιρίου ως τελικό προϊόν, που ενσωματώνει πρωτίστως της αξίες της γης και προσθετικά την αξία του κτιρίου, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί σχετικά εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια.

Συνεπώς, ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης (ως αγοραστής ή πωλητής) και πρωτίστως ο κάθε επαγγελματίας εκτιμητής, φορείς διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων κλπ, Σύγκριση

 • Έχει στην διάθεση του μια αξιόπιστη και αναμφισβήτητη βαθμολόγηση (απαξιών ή υπεραξιών) της τοποθεσίας/ θέσης του ακινήτου
 • Βαθμολόγηση με την εφαρμογή συντελεστών αξιών ή «Σκόρ αξίας», σε μια κλίμακα με βάση τις 100 μονάδες αξίας (-15%, -3%, 1,00, 8%, 15% κλπ)
 • Με διαφανή τρόπο, απεικόνιζόμενη εποπτικά σε δορυφορικές εικόνες (Google ή Bing ή Κτηματολογίου)
 • Βαθμολόγηση η οποία θα μπορεί να αξιολογηθεί συγκριτικά,
 • Τόσο με την τιμή της ζώνης Α.Α.Α καθώς και
 • Όσο και με την κατώτερη, μέση και ανώτερη εμπορική τιμή στην ίδια ζώνη και όχι γενικά με άλλες ζώνες του Δήμου και πολύ περισσότερο με αναφορές σε «Βόρεια, Νότια προάστεια» κλπ