«’Ολα εν ταξει και στην θέση τους!»

H διαχείριση των καθημερινών επιχειρησιακών δημοτικών λειτουργιών, προϋποθέτει:

 • Επάρκεια ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων,
 • Σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην λήψη αποφάσεων,
 • Στον Πολεοδομικό σχεδιασμό και Προγραμματισμό Αναπτυξιακών έργων και φυσικά
 • Ψηφιακών Γεωχωρικών Πολεοδομικών δεδομένων, καθώς και των Κοινωνικών και Τεχνικών υποδομών τους.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (μεταξύ άλλων) θα πρέπει:

 • Να καταγράψουν Κοινόχρηστους χώρους και Δημοτική Περιουσία
 • Να προωθήσουν τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό
 • Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν Επιχειρησιακά προγράμματα κλπ.

Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν:

 • Ικανό αριθμό και έμπειρο προσωπικό για να στελεχωθούν
 • Σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογικά εφαρμογές
 • Ψηφιακές Χωρικές Βάσεις Δεδομένων για χρήση από όλους

Όμως οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, εφαρμογές δεν υπάρχουν και τα ψηφιακά γεωχωρικά τους δεδομένα σχεδόν ανύπαρκτα.

GeoPolis : Η λύση του «Γόρδιου δεσμού»

Στην λύση αυτού του γόρδιου δεσμού, η Geovalues έχει λύσεις που μπορούν άμεσα να αντισταθμίσουν ελλείψεις και προβλήματα των Δήμων.


Για κάθε Δήμο & Περιφέρεια της Χώρας, προσφέρει άμεσα τα

 • Ψηφιακά γεωχωρικά τους δεδομένα
 • Πλατφόρμα εφαρμογών G.I.S με τον διακριτικό τίτλο «GeoPolis»
 • Επίσης, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στην δημιουργία του δικού τους συστήματος!

Για την κάλυψη των καθημερινών επιχειρησιακών τους αναγκών, όπως:

 • Της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών
 • Της υπηρεσίας Δόμησης, καθώς και των υπηρεσιών
 • Πρασίνου, Καθαριότητας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κλπ
 • Σε κόστος σχεδόν στο 1/10 της δαπάνης που διέθεσαν άλλοι Καποδιστριακοί Δήμοι..

Δείτε on line τον Δήμο σας !

Επικοινωνείστε να σας δείξουμε on line τα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου σας και την πλατφόρμα εφαρμογών GIS με τον διακριτικό τίτλο «GeoPolis» και σε μερικές ημέρες μπορεί να «τρέχει» στο site του Δήμου σας, ή να το φιλοξενήσουμε σε δικό μας Server

Πατήστε εδώ και δείτε το κόστος υλοποιηθέντων έργων G.I.S του Γ! Κ.Π.Σ, σε Καποδιστριακούς Δήμους.