Α. Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

 • Μηχανικοί, Γεωγράφοι, κλπ τεχνικές ειδικότητες,
 • Για πλήρη ή μερική απασχόληση, ή εξωτερική συνεργασία,
 • Καθώς και φοιτητές/ σπουδαστές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν

 • Καλή γνώση στην χρήση ενός εκ των παρακάτω λογισμικών GIS
 • QGis ή ArcMap / Arc info ή AutoCAD map (min 2/ετη εμπειρία)
 • Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και εμπειρία Πολεοδομικής νομοθεσίας, όπως:
  • Τυχόν εμπειρία απο συμμετοχή σε ομάδα μελέτης εκπόνησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή Π.Μ κλπ
  • Εργασιακή εμπειρία σε τεχνικό γραφείο μελετών, ή έκδοσης οικοδομικών αδειών

Η Geovalues, ανέκαθεν ήταν και παραμένει ένα « Εργαστήρι ολιστικής σκέψης, έρευνας, σχεδίασης και ανάπτυξης σύγχρονων, καινοτόμων υπηρεσιών».

Εμπιστεύεται και ενθαρύνει, το μεράκι, την αξιοσύνη και την φιλοδοξία των νέων επιστημόνων της χώρας μας, προσφερόντας τους το κατάλληλο περιβάλλον και την καθοδήγηση να συνδυάσουν θεωρία και πράξη.

Στην GEOVALUES, η καινοτόμος σκέψη,

 • Η έφεση στην μάθηση και την εργασία,
 • Η ευγενής φιλοδοξία επαγγελματικής εξέλιξης,
 • Το ήθος, η συνέπεια και η συνέχεια στην υποστήριξη των στόχων, αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται πολλαπλώς,

προσφέροντας:

 • Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση,
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας,
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και πακέτο σταθερών αποδοχών, αναλόγως προσόντων

Για υποβολή βιογραφικών: [email protected]


Β. Νέα, Νέος Δικηγόρος- Νομικός

Είστε νέα ή νέος δικηγόρος και σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε εξειδίκευση – πέραν απο τα συνήθη- στον τομέα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας;;

Η Geovalues, είναι ο ιδανικός χώρος για εσάς !

Σας προσφέρει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις και ευέλικτες μορφές συνεργασίας.

Για υποβολή βιογραφικών: [email protected]