Ε.Π.Σ-Τ.Π.Σ: Χρήσεις γης- Όροι δόμησης

Ειδικά και Τοπικά Xωροταξικά Σχέδια – Μελέτες

  • Ε.Π      Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
  • Ζ.Ο.Ε       Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
  • ΣΧ.Α.Π     Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών
  • Ε.Χ.Μ      Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες
  • Σ.Ο.Α      Σχέδιο Ολοκληρωμένης  Ανάπτυξης
  • Π.Ε.Ρ.ΠΟ Κατοικίας, Τουρισμού, Βιομηχανίας κλπ
  • Π.Ο.Τ.Α   Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής  Ανάπτυξης
  • ΕΣΧΑΣΕ   Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
  • ΕΣΧΑΔΑ   Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων