Νέες καινοτόμες υπηρεσίες

Προσεχώς και εντός των επόμενων 2-3 μηνών, η Geovalues θα παρουσιάσει στην αγορά νέες καινοτόμες υπηρεσίες, που σήμερα βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία και οι οποίες θα αφορούν: Α) Αξιολόγησης των αστικών Γειτονιών/ Συνοικιών, του κάθε Δήμου της χώρας και ειδικότερα: Ειδικότερα • Αξιολόγηση, εκτίμηση και βαθμολογική κατάταξη της κάθε Γειτονιάς/ Συνοικίας του κάθε Δήμου, στην […]